Budowa miednicy – z jakich mięśni i kości się składa?

Miednica stanowi bardzo istotny element organizmu człowieka. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat poszczególnych składowych anatomii miednicy.

Budowa miednicy

Miednica to krąg kostno-stawowy, który w dużej mierze odpowiada za prawidłową postawę ciała, a także stanowi punkt przyczepu dla wielu mięśni. Kość miednicza to największa kość w szkielecie człowieka. Złożona jest z kości biodrowej, łonowej, kulszowej, a także otworu zasłonowego. Miednica większa jest szersza i znajduje się wyżej, a miednica mniejsza zlokalizowana jest poniżej oraz jest nieco węższa.

Kość biodrowa

Anatomia miednicy składa się z poszczególnych kości miednicy, wśród których można wskazać między innymi kość biodrową. Kość biodrowa jest największym elementem całej miednicy i złożona jest z następujących elementów:

– trzon kości biodrowej, który jest dolną oraz szerszą częścią kości,

– talerz kości biodrowej, który obejmuje powierzchnię pośladkową, a także krzyżowo-miedniczną.

Kość łonowa

Budowa miednicy obejmuje także kość łonową, która złożona jest z poszczególnych elementów. Wśród nich można wskazać następujące:

– trzon kości łonowej, który jest oddzielony przez wyniosłość biodrowo-łonową od kości biodrowej,

– gałąź górna kości łonowej, która obejmuje powierzchnię tylną, górną oraz dolną, a także brzegi górny, przedni oraz tylny; skierowana jest do przodu od trzonu,

– gałąź dolna kości łonowej, która łączy się z gałęzią kości kulszowej oraz jest dość spłaszczona.

Kość kulszowa

Kości miednicy to także kość kulszowa, która w bezpośredni sposób łączy się z kością łonową. Składa się ona z następujących elementów:

– trzon kości kulszowej, który zakończony jest tak zwanym guzem kulszowym; guz kulszowy stanowi podparcie dla ciała w pozycji siedzącej,

– gałąź kości kulszowej.

Otwór zasłonowy

Wśród elementów miednicy można wskazać także otwór zasłonowy, który jest ograniczony przez kość kulszową oraz łonową. Do brzegów otworu zasłonowego przyczepiona jest błona zasłonowa, która jednak nie zamyka go całkowicie. Dzięki temu możliwe jest występowanie tak zwanego kanału zasłonowego, który ograniczony jest poprzez pasma włókien, a także bruzdę zasłonową. To właśnie z kanału zasłonowego wychodzą naczynia oraz nerwy z miednicy.

Mięśnie

Anatomia miednicy obejmuje także szereg grup mięśniowych, które znajdują się w jej obrębie. Wśród najważniejszych mięśni miednicy można wskazać mięsień gruszkowaty oraz zasłaniacz wewnętrzny. Jednak bardzo duże znaczenie mają także mięśnie dna miednicy. W składzie przepony miednicy można wymienić takie mięśnie jak dźwigacze odbytu, mięsień zwieracz zewnętrzny odbytu, a także mięsień kulszowo-guziczny. Natomiast w ramach przepony moczowo-płciowej wyróżnia się mięsień poprzeczny głęboki krocza, a także mięsień zwieracz cewki moczowej.

Naczynia krwionośne

W miednicy znajdują się także liczne naczynia krwionośne, które mają wpływ na funkcjonowanie całego organizmu człowieka. Wśród najważniejszych naczyń krwionośnych miednicy można wskazać przede wszystkim tętnice, a głównie tętnicę biodrową wspólną, która stanowi odgałęzienie aorty brzusznej. W obrębie miednicy znajdują się również liczne żyły. Wśród nich wyróżnia się w szczególności żyłę główną dolną, która jest połączeniem żył biodrowych wspólnych.

Nerwy

W obrębie miednicy występują również liczne rozgałęzienia nerwowe, wśród których wymienia się jeden z największych w organizmie człowieka, czyli splot krzyżowy. Związany jest on w bezpośredni sposób z takimi nerwami jak między innymi nerw kulszowy, sromowy, a także pośladkowy górny oraz dolny. Kolejnym istotnym elementem w obrębie miednicy jest splot guziczny, który jest powiązany z nerwem guzicznym.

Narządy

Miednica większa oraz miednica mniejsza rozdzielone są między sobą kresą graniczną. W obrębie miednicy można znaleźć liczne narządy, które są związane z funkcjonowaniem układu pokarmowego, ale także wydalniczego oraz rozrodczego. U kobiet i mężczyzn w miednicy są zlokalizowane takie części ciała jak jelito grube wraz z odbytem, a także pęcherz moczowy wraz z moczowodem oraz cewką moczową.

Schorzenia

Miednicy mogą dotyczyć liczne procesy patologiczne, które są związane z poszczególnymi elementami organizmu. Możliwe jest występowanie na przykład przepuklin pachwinowych, a także złamań na skutek wypadków. Oprócz tego mogą pojawiać się pewne problemy zdrowotne, które są w bezpośredni sposób związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem mięśni dna miednicy. Wśród nich można wskazać na przykład popuszczenie moczu, które bywa dość problematyczne.

Zobacz również https://mjrmedical.com/jak-rozluznic-miesnie-dna-miednicy/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *